Oferta

ZAWSZE KREUJEMY WIZJĘ NASZYCH KLIENTÓW

Nawierzchnie mineralno-bitumiczne

Zajmujemy się budową, modernizacją dróg i ulic oraz ich odtwarzaniem po pracach wodociągowych, kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych, energetycznych itp. Przeprowadzamy renowację nawierzchni drogowych oraz remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych stosując najwyższej jakości mieszanki mineralno bitumiczne. Podejmowane przez nas zlecenia wykonuje doświadczony zespół pracowników drogowych, dysponujący najnowszym ciężkim sprzętem (m. in. układarki mas bitumicznych, walce drogowe, piły do cięcia asfaltu i betonu). Daje to inwestorowi gwarancję usługi najwyższej jakości, wykonanej w założonym terminie.

Nawierzchnie z kostki brukowej i granitowej

Układamy i odtwarzamy chodniki, nawierzchnie parkingów, placów oraz podjazdów. Wykonujemy wszelkiego rodzaju prace brukarskie, wykorzystując najwyższej jakości kostkę brukową i granitową. Realizujemy nie tylko duże, korporacyjne zamówienia, ale również mniejsze zlecenia od osób fizycznych na tzw. małą architekturę ogrodową wokół obiektów mieszkalnych oraz gospodarczych -ścieżki, chodniki, place i podjazdy do garaży.

Wykonujemy również projekty wymagające nadzoru Konserwatora Zabytków – np nawierzchnie zabytkowych cmentarzy.

Sprzedaż

 • Kostka brukowa

  Szlachetne oraz standardowe kostki brukowe cechują się dużą różnorodnością kształtów   i kolorów. Nadają się do układania chodników, podjazdów, jezdni, placów, parkingów czy przydomowej architektury.

 • Kostka granitowa

  Jest to produkt surowo łupany na określony wymiar i kształt. Kostka ta nie wymaga konserwacji i zachowuje swój niepowtarzalny wygląd przez długie lata.
  Piękno kamienia pozwoli nadać każdej posesji wyjątkowy charakter. Podjazdy, ścieżki wyłożone granitową kostką to prawdziwie efektowne wykończenia przydomowego ogrodu.

 • Kruszywa drogowe (grysy, tłuczeń).Mogą być stosowane przy budowie dróg, autostrad przy wielko-powierzchniowym utwardzaniu terenu budowy jak również do stabilizacji i niwelacji gruntu.
  Dostarczane przez nas kruszywa posiadają wszelkie niezbędne atesty i uznawane są za ekologicznie czyste.
  Posiadany przez naszą firmę specjalistyczny transport zaspokoi oczekiwania odbiorców hurtowych (do 300 t/dobę) jak i prywatnych.
 • Materiały sypkie (piaski sortowane, płukane, żwiry różnych frakcji, pospółka czy torf ogrodniczy ).

  Niezbędne przy każdej budowie jak również w trakcie indywidualnych aranżacji przydomowych ogrodów.
  Materiały sypkie dostarczamy własnymi środkami transportu w dowolnie wskazane miejsce przez Inwestora.

 • Znaki Drogowe i Urządzenia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
  Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego: azyle, barierki, pachołki, separatory oferowane przez naszą firmę charakteryzują się wysoką precyzją wykonania dużą odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz cechują się dużą łatwością montażu.
  Wszystkie elementy pionowego oznakowania dróg posiadają Krajowy Certyfikat Zgodności potwierdzający zgodność wykonywanego oznakowania z Aprobatą Techniczną wydaną przez IBDiM oraz Świadectwo Kwalifikacji Instytutu Badawczego Dróg i Mostów na kompleksowe wykonywanie pionowego oznakowania dróg.
  Dostarczamy znaki drogowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego dla Zarządów Dróg , Urzędów Miast, Gmin oraz instytucji prywatnych.